ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 

Βιομηχανία προεντεταμένων στρωτήρων και φυγοκεντρικών στύλων από σκυρόδεμα


ENGLISH

 

 

Production of pre-stressed concrete sleepers and spun concrete poles